ERVAAR JE PROBLEMEN OF TEGENSLAG IN JE LEVEN WAAR JE NIET OM GEVRAAGD HEBT? PROBLEMEN DIE ZICH SOMS LIJKEN TE HERHALEN EN WAAR JE ZELF NIET UITKOMT? OF ZIT JE AL LANGERE TIJD NIET LEKKER IN JE VEL, HEB JE ONDUIDELIJKE LICHAMELIJKE KLACHTEN EN WEET JE NIET WAAROM? EN WIL JE DAT GRAAG ANDERS?

Voor je kind of
voor je gezin

IS JE KIND NIET GELUKKIG, ZIT HIJ NIET GOED IN ZIJN VEL, VERTOONT HIJ THUIS OF OP SCHOOL PROBLEMATISCH GEDRAG? SLAAPT HIJ SLECHT OF HEEFT HIJ MEDISCH NIET TE VERKLAREN LICHAMELIJKE KLACHTEN? IS HET HELE GEZIN UIT BALANS, MET OUDERS EN KINDEREN DIE OP HUN TANDVLEES LOPEN, ZONDER ZICHT OP EEN ECHTE OPLOSSING?

Voor bedrijven en organisaties

HEEFT JE BEDRIJF LAST VAN CONFLICTEN, EEN SLECHTE ONDERLINGE COMMUNICATIE, NIET GOED FUNCTIONERENDE TEAMS OF MEDEWERKERS, EEN HOOG ZIEKTEVERZUIM, EEN GROOT PERSONEELSVERLOOP OF VAN VORMEN VAN ONGEWENST GEDRAG? OF HEERST ER EEN NIET TE DOORBREKEN ANGSTCULTUUR OF ONTEVREDENHEID? 

werkwijze Gert-Jan

hulp voor jezelf

SAMEN GAAN WE OP ZOEK NAAR DE ONDERLIGGENDE OORZAAK EN BETEKENIS VAN TEGENSLAGEN OF VASTLOPERS. JE ZULT ERVAREN DAT ER GAANDEWEG EEN ONGEKENDE ZWAARTE VAN JE ZAL AFVALLEN, JE WEER IN JE EIGEN KRACHT KOMT, JE MAG ZIJN WIE JE BENT, JE LEVEN WEER IN BALANS KOMT EN DAT JE JE LEVEN WEER MET ZELFVERTROUWEN EN VEERKRACHT TEN VOLLE KAN GAAN LEVEN.

relatieproblemen en de liefde

Ongelukkig in je relatie? Dreigende relatiebreuk? Gemis aan plezier, begrip, steun, balans of intimiteit? Vaak ruzie of elkaar vermijden? Begrijpen jullie elkaar niet meer? Slechte communicatie? Geen aantrekkingskracht meer? Broer-zus relatie? Overspel? Bindings- of verlatingsangst?

echtscheiding en heftige emoties

Scheiden of niet? Durf je voor jezelf te kiezen? Hoe vertel je het de ander? Hoe voorkom je een vechtscheiding? Ben je jezelf niet meer? Veel verdriet, boosheid of zorgen over je toekomst? Problematisch contact met je ex? Wil je partner scheiden maar jij niet?

ongezonde liefdesrelaties

Zit je vast in een verstikkend keurslijf? Deug je niet of maak je steeds fouten volgens je partner? Is je partner stik jaloers? Moet je je steeds verantwoorden? Deugen je vrienden en familie niet? Twijfel je steeds meer aan jezelf? Leef je in een diepe angst? Gaat het steeds slechter met je?

verstoorde familie-verhoudingen

Ruzie, kwaadsprekerij of elkaar vermijden in de familie? Geen contact meer met vader, moeder, broer of zus? Weten je kinderen niet wie hun opa, oma, tante of oom zijn? Worden verjaardagen, trouwerijen of overlijdens niet meer gezamenlijk gevierd of bijgewoond?

trauma verwerking en heling

Heb je emotioneel ingrijpende ervaringen meegemaakt? Bewust of onbewust als kind? Leef je een zwaar leven? Last van terugkerende onveiligheid, angsten, nachtmerries, slecht slapen, woede-uitbarstingen, depressies, obsessief, dwangmatig of zelfdestructief gedrag?

burn-out, stress en depressie

Heb je last van diepe vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen? Ben je snel boos, geïrriteerd of verdrietig? Slaap je onrustig? Pieker je veel? Is sociale drukte of lawaai je te veel? Kan je niet meer genieten? Functioneer je niet meer op je werk en thuis?

ziekte en gezondheid

Last van ziektes, (langdurige) lichamelijke klachten of aandoeningen? Bijvoorbeeld last van eczeem, migraine, oorsuizen, anorexia, boulimia, (chronische) vermoeidheid, verslavingen, zelfverwonding, depressieve gedachten, dwanghandelingen of diverse angsten?

HOOGSENSITIVITEIT (HSP) EN SPIRITUALITEIT

Voel je je vaak niet begrepen en anders dan anderen? Voel je goed aan wat anderen nodig hebben? Hou je niet van ruzie? Vind je het lastig om je eigen behoeften aan te geven? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Naar meer contact met je innerlijk kompas? Nieuwsgierig naar spirituele dimensies?

Voor je kind en je gezin…

SAMEN MET JOU ALS OUDER GAAN WE OP EEN VOOR JE KIND NIET BELASTENDE MANIER OP ZOEK NAAR DE ONDERLIGGENDE OORZAAK VAN DEZE SYMPTOMEN. WORDT DE ESSENTIE GEZIEN, DAN KOMT JE KIND WEER IN ZIJN EIGEN KRACHT EN ERVAART HIJ DAT HIJ WEER GEWOON EEN VRIJ EN BLIJ KIND MAG ZIJN. OOK JE (SAMENGESTELD) GEZIN KOMT WEER IN BALANS, MET MEER VOELBARE ONDERLINGE VERBONDENHEID, HARMONIE EN BLIJHEID.

kind en echtscheiding

Hoe komt je kind zonder schade door de scheiding heen? Gaat het ogenschijnlijk goed met je kind? Laat je kind zijn verdriet, pijn, angst, onzekerheid of boosheid wel zien? is je kind opeens heel lief, behulpzaam of stil? Of vertoont je kind juist opvallend ander gedrag?

nieuw samengesteld gezin

Hoe vorm je met je nieuwe liefde en de kinderen een nieuw harmonieus gezin? Hoe breng je twee verschillende familiesystemen samen? Accepteren je kinderen je nieuwe partner wel? Wordt jij wel geaccepteerd? Wat is de invloed van de exen? Wie voedt op en hoe?

moeizame omgang gezins- of leeftijds-genootjes

Heeft je kind geen of nauwelijks speelkameraadjes? Vindt je kind het lastig om nieuwe vriendjes te maken en om daarmee te spelen? Komt je kind bazig over? Heeft je kind vaak ruzie? Of is je kind juist heel stil is en trekt je kind zich terug in een hoekje?

ANGSTEN, BOOSHEID EN VERDRIET

Heeft je kind last van heftige angsten, bijvoorbeeld om verlaten te worden, alleen te zijn, om naar school te gaan, papa of mama te bezoeken, te falen of om de controle te verliezen? Is je kind regelmatig heel boos? Of is je kind erg verdrietig door het overlijden van iemand?

slaapproblemen, nachtmerries

Heb je een huilbaby? Wil je kind niet naar bed om te gaan slapen? Kan je kind moeilijk in slaap komen of niet de hele nacht doorslapen? Is je kind bang in bed, heeft het paniekaanvallen of nachtmerries? Gaat je kind slaapwandelen of wil het niet alleen slapen?

pesten en gepest worden

Wordt je kind vaak gepest op school, de sport of bij het buitenspelen? Merk je dat je kind daardoor eenzaam, angstig, verdrietig of zelfs depressief is? Durft je kind er niet over te praten? Of is je kind tot je grote schrik een pestkop? Kan je kind er niet mee stoppen?

buik- of hoofdpijn of andere lichamelijke klachten

Ervaart je kind regelmatig onverklaarbare lichamelijke, emotionele of mentale klachten? Heeft je kind last van functionele buikpijn? Zit je kind niet goed in zijn vel? Is zijn lichaam uit balans? Werkt zijn afweersysteem minder goed? Heeft je kind er echt last van?

problematisch, zorgwekkend gedrag

Is je kind druk? Vraagt je kind de hele dag om je aandacht? Luistert je kind niet naar je? Is je kind brutaal of opstandig? Heeft je kind last van dwanghandelingen of –gedachten? Heeft je kind driftbuien? Of is je kind juist stil, past het zich snel aan en geeft het geen problemen?

Leika

Wij helpen soms ook mee

Laika (links), Golden doodle, 12 jaar
Luna (rechts), Irish doodle, 1½ jaar

Luna

ook voor organisaties…

SAMEN GAAN WE OP ZOEK NAAR DE DIEPERE OORZAAK VAN PROBLEMEN EN GAAN WE VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE OPLOSSINGEN. MET ALS RESULTAAT SAMENWERKEN VANUIT VEILIGHEID, ONDERLING VERTROUWEN EN RESPECT, EEN BETERE ONDERLINGE COMMUNICATIE, BETROKKEN PERSONEEL, MINDER ZIEKTEVERZUIM, EEN HEERLIJKE WERKFLOW VOOR IEDEREEN, EN DAARDOOR BETERE BEDRIJFSRESULTATEN.

ruzie en conflict-oplossing

Ruzie of conflicten op de werkvloer, in het team of directie? Heerst er een verziekte sfeer? Verlopen het onderlinge contact en de communicatie steeds moeizamer? Worden er kampen gevormd? Kwaadsprekerij? Lopen de emoties steeds hoger op? Leidt het tot ziekteverzuim? 

problematische samenwerking

Staan de neuzen niet dezelfde kant op? Lukt het niet om gemaakte afspraken na te komen? Is er onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden? Ontbreekt er een goede communicatie? Is er sprake van stilzwijgende persoonlijke vetes of oud zeer?

onveiligheid en onvrede

Heerst er onveiligheid of onvrede op de werkvloer? Regeert de angst? Kan je daardoor op je werk niet meer jezelf te zijn? Gaat je hier gebukt onder? Durft niemand dat bespreekbaar te maken? Wordt kritiek als persoonlijke aanval gezien? Heerst er een afrekencultuur?

omgaan met feedback

Is het lastig om feedback te ontvangen? Wordt het ervaren als kritiek? Gaat de ander in de verdediging? Verwordt het tot welles-nietes discussies? Deugt het bewijs niet? Is er voor alles een uitleg? Ligt het steeds aan een ander? Wordt de boodschap maar steeds niet begrepen?

burn-out en stress

Kan je plotseling niets meer? Is al je energie weg? Kan je niet goed meer functioneren, zowel op het werk als thuis? Heb je concentratieproblemen, slaap je veel of juist weinig, blijf je intens moe? Trek je je terug in jezelf? Zijn drukte, lawaai en andere mensen je te veel?

reïntegratie en ziekteverzuim

Is het lastig om na een periode van lichamelijk of psychisch herstel terug te gaan naar je werk? Moeten er eerst nog wat kwesties besproken en opgelost worden? Zijn de klachten werk gerelateerd? Vind je het moeilijk om er met je werkgever over te praten?

work-life balans en je flow

Heb je een druk bestaan? Een groot verantwoordelijkheids-gevoel? Een perfectionistische inslag? Wil je naast je werk ook tijd voor je partner, je gezin, je vrienden en hobby’s? Lukt het je niet om al die ballen in de lucht te houden? Lijden je relaties, gezondheid of werk eronder?

trauma in de organisatie

Is er sprake van ingrijpende reorganisaties, bezuinigingen, ernstige ongevallen op de werkvloer, leegloop van personeel, veel ziekteverzuim, conflicten, ruzie, onveiligheid en onvrede, niet functionerende leidinggevenden? Is de organisatie eigenlijk ziek?

Mijn werkwijze

visie

Ik begeleid mens en organisatie vanuit een holistische en systemische visie. We kijken samen naar het specifieke probleem, de context, de onderstroom en naar jou of de organisatie in zijn geheel. Zowel op mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel, energetisch en meergenerationeel gebied. 

ervaringsgericht

Naast diverse effectieve coachings- en mediationtechnieken gebruik ik krachtige, ervaringsgerichte methodes die gebaseerd zijn op o.a. systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen), emotie-management, de innerlijke stem van het kind, lichaamsgerichte traumatherapie, rebalancing touch-massage, introspective hypnosis-therapie™ en energetische therapie.

LIFE-CHANGING

Omdat door mijn werkwijze de kern van het probleem snel zichtbaar wordt en daarmee de oplossing, zijn meestal slechts een beperkt aantal sessies voldoende om tot life-changing en duurzame resultaten te komen.

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.


Wie is Gert-Jan Hoitink

Vanuit mijn ZIJN, mijn ruime werk- en levenservaring, opleidingen, veelzijdige vaardigheden en invoelend vermogen begeleid ik mens en organisatie in korte tijd naar meer verbondenheid, harmonie en levensvreugde. Mijn begeleiding wordt als bevrijdend en als life-changing ervaren.  

Ik ontmoet mens en organisatie vanuit een oprechte interesse. Zonder oordeel. Alles mag er zijn. Vanuit rust, wederzijds vertrouwen en een veilige bedding gaan we in verbinding. Maken we samen een mooie, ervaringsgerichte en inzichtgevende reis. Op zoek naar de kern en de vaak verrassende oplossing van het probleem. Wil je deze bijzondere reis aangaan? Ik ben graag je begeleider!   

LinkedIn

Gert-Jan Hoitink

Wie is Gert-Jan Hoitink

Vanuit mijn ZIJN, mijn ruime werk- en levenservaring, opleidingen, veelzijdige vaardigheden en invoelend vermogen begeleid ik mens en organisatie in korte tijd naar meer verbondenheid, harmonie en levensvreugde. Mijn begeleiding wordt als bevrijdend en als life-changing ervaren.  

Ik ontmoet mens en organisatie vanuit een oprechte interesse. Zonder oordeel. Alles mag er zijn. Vanuit rust, wederzijds vertrouwen en een veilige bedding gaan we in verbinding. Maken we samen een mooie, ervaringsgerichte en inzichtgevende reis. Op zoek naar de kern en de vaak verrassende oplossing van het probleem. Wil je deze bijzondere reis aangaan? Ik ben graag je begeleider!   

Wat anderen over mij zeggen

IRMA

55 jaar

‘Ik heb de sessie als erg bevrijdend ervaren. Zowel fysiek als mentaal. Het heeft mij ook veel inzichten gegeven over mijzelf en mijn leven. Over mijn moeder en vader. In welke mate ze mij als kind geen liefde konden geven. En wat ik daar onbewust al die jaren in gemist heb. Ik voel nu ten diepste dat ik helemaal OK ben en dat ik mag zijn wie ik ben. Een heerlijk nieuw gevoel. En dat na 55 jaar!’

I.v.m. privacy is Irma niet haar echte naam…

Marcel

47 jaar

‘Ik heb na de sessie ruimte gekregen om beter te voelen en niet meer weg te lopen voor mijn emoties. Die mogen er nu helemaal zijn. De diepe lading is er van af. Het bleek te maken te hebben met de moeilijke relatie met mijn vader. Deze innerlijke bevrijding heeft ook doorgewerkt in mijn relatie. Wij hebben de liefde in elkaar kunnen terugvinden. En dat na 10 jaar relatieproblemen!’

I.v.m. privacy is Marcel niet zijn echte naam…

Inge

42 jaar

‘Hoewel ik geen andere uitweg zag dan te gaan scheiden, heeft de relatietherapie ons juist dichter dan ooit bij elkaar gebracht. Mijn man en ik hebben ervaren dat de oorzaak dieper lag dan onze miscommunicatie en verdwenen gevoel voor elkaar. We kunnen de ander nu zien wie hij/zij in de kern is. Zo bijzonder en puur. Onze liefde stroomt weer!’

I.v.m. privacy is Inge niet haar echte naam…

Kees

48 jaar

‘Door de vechtscheiding was mijn woede zo extreem dat ik niet alleen mijzelf maar ook mijn vrouw kwaad wilde doen. Ik heb kunnen ontdekken dat die extreme woede ontstaan is in mijn jeugd en sindsdien tot een rode draad in mijn leven is geworden. Wonderwel ben ik daar nu van bevrijd, kan ik de scheiding accepteren en kan ik mijzelf en zelfs mijn ex alle geluk in de toekomst toewensen!’

I.v.m. privacy is Kees niet zijn echte naam…

Ron

43 jaar

‘Ik kreeg plotseling last van tinnitus, evenwichtsproblemen en depressie. Hierdoor kon ik thuis en op het werk niet meer functioneren. Ik kwam in een diepe angst terecht. Ik heb ervaren wat die klachten mij wilden vertellen. Sindsdien is werk voor mij minder belangrijk en mijn gezin des te meer. Deze innerlijke ommezwaai hebben mij en mijn gezin echt blij gemaakt. De klachten zijn inmiddels ook verdwenen!’

I.v.m. privacy is Ron niet zijn echte naam…

Leonieke

30 jaar

‘Sinds mijn geboorte heeft mijn vader de pik op mij. In zijn ogen was en ben ik nooit goed genoeg: te dik, te dun, lelijk, te onsportief, dom, niets kunnen etc. Inmiddels 30 jaar later raakt mij dat nog steeds. Zowel thuis als op het werk. Ik ben erg onzeker, depressief, heb eetstoornissen, sport in extreme mate en vertrouw niemand. In de eerste sessie al heb ik tot in mijn dna kunnen ervaren dat ik echt helemaal OK ben. Die ervaring was zo groots. Daar bestaan geen woorden voor!’

I.v.m. privacy is Leonieke niet haar echte naam…

Marvin

11 jaar 

‘Mijn zoon van 11 zat niet goed in zijn vel. Hij had last van somberheid, dwanghandelingen en angst. Daarnaast is hij ook erg gevoelig. In de sessie bleek dat ik ten diepste nog verdrietig was vanwege het verlies van een eerder kindje en dat mijn zoon mij steeds aan het troosten was. Via de innerlijkstem-afstemming kon mijn zoon haarfijn aangeven wat de andere oorzaken waren van zijn klachten en wat wij als ouders konden doen om hem te helpen. Werk aan de winkel voor mijn man en mij!’

I.v.m. privacy is Marvin niet zijn echte naam…

Martijn

8 jaar

‘Ik maakte mij veel zorgen over mijn zoon van 8. Hij had al een aantal maanden dezelfde verontrustende nachtmerrie, die maar niet overging. Met moeheid, slechte cijfers op school en een kort lontje overdag tot gevolg. Met Gert-Jan hebben we afgestemd op de innerlijk stem van mijn zoon. Hieruit bleek dat hij last had van een familiegeheim, gerelateerd aan zijn opa en de oorlog. Nadat dit oorlogstrauma geheeld was, sliep mijn zoon ook weer goed. Wat een enorme opluchting!’

I.v.m. privacy is Martijn niet zijn echte naam…

Bart

43 jaar

‘Mijn teamleider en ik hadden opeens conflict na conflict. In aparte individuele sessies heeft Gert-Jan ons laten ervaren wat hiervan de eigenlijke systemische oorzaak was. Ik bleek mijn teamleider onbewust te ervaren als mijn narcistische ex-partner, van wie ik geen enkele bewegingsruimte kreeg. Mijn teamleider ervaarde mij onbewust als zijn gehandicapt zusje, dat steeds maar gezien en erkend wilde worden. Deze sessies waren voor ons beiden erg bevrijdend. We hebben daarna geen ruzie meer gehad!’

I.v.m. privacy is Bart niet zijn echte naam…

Lotte

36 jaar

 

In ons team hadden we om de zoveel jaar een niet functionerende collega. Dit zorgde voor veel problemen, zoals onrust, ruzie, miscommunicatie en onveiligheid op de werkvloer. Samen met Gert-Jan hebben we daar in een teamsessie met een systemische bril naar gekeken. De oorzaak bleek een traumatisch voorval uit het verleden te zijn geweest, dat graag gezien en erkend wilde worden. Als team konden we dat op een mooie manier doen. Sindsdien hebben we een geweldig team!’

I.v.m. privacy is Lotte niet haar echte naam…

 

Happy Family

De autorit naar voor ons het diepe Zuiden was meer dan de moeite waard. De individuele sessies van ons als kinderen en van onze ouders en de gezamenlijke sessie als gezin waren voor ieder van ons en als gezin bijzonder mooi en helend. Wat een feest. We kunnen je niet genoeg bedanken voor je support en je bijzondere gave. Want die heb je. Ons hele gezin is nog nooit zo close geweest!

I.v.m. privacy is de naam van het gezin niet genoemd

 

OPENINGSTIJDEN EN Tarieven

OPENINGSTIJDEN

  • maandag  t/m vrijdag  van 09.30 – 18.00 uur
  • maandagavond en woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur
  • zaterdag en zondag bij spoed of bij een langdurige doordeweekse verhindering

TARIEVEN

Begeleiding particulieren

  • individuele begeleiding: € 90, = per uur
  • relatietherapie- of ouderschapsmediation met de partner: € 120, = per uur
  • telefonisch en e-mailconsult tegen uurtarief

Begeleiding zakelijk (vergoed door werkgever) of als zzp-er

  • coaching: € 120,- per uur, excl. btw
  • mediation of teambegeleiding: € 180,- per uur, excl. btw

Begeleiding in het weekend

  • toeslag: € 50,= per sessie

 

vergoeding

Mijn begeleiding wordt niet vergoed door de zorgverzekering of de gemeente. Een voordeel hiervan is dat een verwijzing van de huisarts of toestemming van de gemeente niet nodig is en dat de begeleiding snel kan starten.

Zowel bij coaching als therapie kan soms gebruik gemaakt worden van een eigen scholingsbudget. Werkgevers zijn vaak bereid om (een deel van) de kosten te vergoeden.

 

 

 

Vertel het me en ik zal het vergeten
Laat het me zien en ik zal het onthouden
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Confusius [551 v.Chr.]